UWAGA - serwis Centrum Faktur wkrótce zakończy świadczenie usług.

Wsparcie i pomoc techniczna

Pomoc

Wystawianie faktur i zarządzanie ofertami nigdy jeszcze nie było tak proste. Znajdziesz tutaj krótkie, praktyczne przepisy pokazujące jak sprawnie korzystać z Centrum Faktur.


Jak szybko wystawić fakturę

Choć możesz to zrobić ręcznie (korzystając z szablonów dokumentów np. w programie Word lub OpenOffice), w dobie szerokopasmowego i ogólnodostępnego internetu oraz coraz nowocześniejszych urządzeń mobilnych najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji do wystawiania faktur online

Jak stworzyć szablon

Często, w przypadku regularnych zamówień na dostarczanie usług lub produktów, zdarza się, że wystawiasz wiele bardzo podobnych, bądź takich samych faktur regularnie. Na przykład co miesiąc lub co rok, dla tego samego klienta. Rozwiązaniem są szablony faktur. Zobacz jak to się robi u nas, w Centrum Faktur.

Faktury cykliczne

Szablony faktur to dopiero początek. Ich prawdziwą moc widać dopiero w połączeniu z możliwością automatycznego wystawiania na ich bazie nowych faktur. Centrum Faktur oferuje prosty i intuicyjny mechanizm cyklicznego tworzenia faktur w różnych odstępach czasowych np. co miesiąc czy co rok.