UWAGA - serwis Centrum Faktur wkrótce zakończy świadczenie usług.

Polityka prywatności

Gromadzenie danych serwisu CentrumFaktur.pl

Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji jest wykorzysytwany jedynie przez serwis CentrumFaktur.pl do komunikacji z użytkownikiem. CentrumFaktur.pl nie udostępnia adresów e-mail ani żadnych innych danych o swoich użytkownikach nikomu.

Dane osobowe

Serwis CentrumFaktur.pl przetwarza dane faktur i ofert, w tym ich odbiorców, powierzone przez klientów serwisu, którzy pozostają podmiotami kontrolującymi. Dane te mogą zawierać dane osobowe.

Podmiotem przetwarzającym dane jest Mirumee Software Sp. z o.o. sp. k. prowadząca działalność pod adresem Tęczowa 7 we Wrocławiu i zarejestrowana pod numerem KRS 0000697262. Wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować pod adresem privacy@mirumee.com.

Gromadzenie danych serwera www

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,

  • czas wysłania odpowiedzi,

  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony CentrumFaktur.pl nastąpiło przez odnośnik,

  • informacje o przeglądarce Użytkownika i jej wersji

Wykorzystywanie danych serwera www

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem CentrumFaktur.pl. Na podstawie tych danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.

Mechanizm Cookies (ciasteczka)

Serwis CentrumFaktur.pl wykorzystuje mechanizm Cookies do:

  • zapamiętywania sesji logowania.